čtvrtek 23. května 2013

Žena za závojem


Někdy mi nedochází, že příběhy biblických žen byly opravdovým životem. Nesecvakne mi, že všechny ty Ester, Rut, Alžběty a Marie byly skutečné ženy. Prožívaly to, co my. Práci, pronásledování, radost i zármutek, ponížení i povýšení, násilí i sex. Většinou nejspíš nerozuměly, proč jsou jejich životní cesty tak klikaté, stejně jako to nechápeme my.

Támar neměla snadný život. Z těch několika veršů jejího příběhu, které můžeme v bibli nalézt, poskládala Francine Riversová uvěřitelný barevný příběh. Nemůžeme samozřejmě vědět, jestli to tak bylo, ale klidně mohlo být. Domluvené sňatky, domácí násilí, zbabělost, jež hledá východisko v útěku, a statečnost, jež věrně čeká. Nenaplňovaná touha po smyslu života, lest, strach, těhotenství, opovržení, na poslední chvíli udělená milost, těžký porod... Ale vždyť to byla Támar! Jenže ona tenkrát nevěděla, že je tou vyvolenou ženou, jejíž jméno se ocitne zaznamenáno na věčné časy v Kristově rodokmenu. Ona nevěděla, jak to dopadne. Ona na tom byla stejně jako my. Takové životy se odehrávají kolem nás docela často.

Dobrodružný příběh Támar, jejíž osud se před námi rozvíjí v nám dobře známých peripetiích a s velmi pravděpodobně vykreslenými charaktery a souvislostmi, je užitečným povzbuzením pro jakékoli naše podivuhodné životní eskapády. Její věrnost, pevnost charakteru a důvěra v neznámého neviditelného Boha na stránkách knihy vynikne jako poutavá beletrie, jako nějaký film. Jenže on to byl život...


Riversová, Francine: Támar žena za závojem, Návrat domů 2013.

Žádné komentáře:

Okomentovat